Wednesday, November 29, 2023

Tag: Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại

Chiến Lược Mỹ Thay Đổi Như Thế Nào Ở Biển Đông?

Nguyễn Quang Duy Theo Hồi ký của Phó Đề Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, người trực tiếp chỉ huy hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974: “… việc...