Saturday, September 30, 2023

Tag: Phạm Văn Điệp

Bất mãn là gì?

Phan Phuong Dat Có một số người coi tôi là “bất mãn” với chính quyền, chắc vì tôi hay phê phán các quan chức trên...