Saturday, September 23, 2023

Tag: Phạm Đình Chương

Tết tù và những lời ca vang lên sau song sắt

QUỲNH NGUYỄN Ba ngày Tết trong tù ngày nào Quỳnh cũng hát bài “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương cho các bạn...