Saturday, September 30, 2023

Tag: Những mảnh đời sau song sắt

“Những mảnh đời sau song sắt” – ký ức không thể...

(Tác giả : Nhạc sĩ Tuấn Khanh). Thỉnh thoảng, tôi vẫn hay phải kể lại những câu chuyện về thời người Việt Nam khốn khó,...