Monday, October 2, 2023

Tag: NHÂN PHẨM BỊ LỢI DỤNG

NHÂN PHẨM BỊ LỢI DỤNG

Nguyen Khanh Anh bạn người Việt gốc Hoa kể lại cho tôi nghe chuyến đi "bán chính thức" kinh hoàng của anh vào đầu năm...