Tuesday, October 3, 2023

Tag: nhà hoạt động

TRỞ THÀNH MỘT NHÀ HOẠT ĐỘNG

Vi Yên cùng với Đinh Thảo. Bốn giờ sáng, tụi tôi đưa Đinh Thảo ra sân bay Bangkok. Ôm thật lâu lúc chia tay vì...