Thursday, December 7, 2023

Tag: Nguyệt Quỳnh

Về Hai Người Phụ Nữ

Ta là gì ? Ta cần thiết cho ai? (Nguyễn Duy) Nguyệt Quỳnh Phiên toà xử người dân Đồng Tâm cùng cái án tử hình, chung...

Thở Hồn Sử Việt

Một thế hệ ngoảnh mặt lại với lịch sử là một thế hệ không có quá khứ - và cũng không có tương lai (...