Tuesday, October 3, 2023

Tag: Nguyễn Văn Miếng

Phiên tòa y án !

Cô Mười Họ Lê Sáng hôm qua tôi đến tòa án cấp cao cùng hai luật sư Nguyễn Văn Miếng, Đặng Đình Mạnh, cùng...