Thursday, June 8, 2023

Tag: Nguyễn Hưng Quốc

CÁI NƯỚC MÌNH NÓ THẾ!

Nguyễn Hưng Quốc 26 tháng 4, 2014 lúc 16:40 Từ trên dưới 10 năm nay, một trong những câu nói cửa miệng của mọi người, đặc...