Thursday, December 7, 2023

Tag: Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao

VN tuyên bố tham gia cuộc diễn tập hàng hải đầu...

VOA Khẳng định của Việt Nam được đưa ra thông qua người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Lê Thị Thu Hằng vào ngày 22/8, giữa...