Sunday, June 4, 2023

Tag: Người dịch : Kiến Phước Nguyễn Tấn

CHƯƠNG 1 – “NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG MEKONG VĨ...

Vu Kim Hanh (Tác giả: Brian Eyler-Người dịch: Kiến Phước Nguyễn Tấn). Vì sao sông Cửu Long (Mekong) đến cực nam lại cạn dòng, trơ đáy?...

CHƯƠNG 2-“NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG MEKONG VĨ ĐAI”

Vu Kim Hanh (Tác giả: Brian Eyler-Người dịch: Kiến Phước Nguyễn Tấn). * Đành sorry bạn đọc vì quá dài (nhưng hay) Sau cuộc tìm lên thượng...