Monday, October 2, 2023

Tag: Nga Putin

Toàn văn bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin về...

Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch từ bản tiếng Anh. Các công dân Nga thân mến! Với bài diễn văn hôm nay, tôi đang phát biểu vào...