Wednesday, December 6, 2023

Tag: Mekong rive

ĐBSCL hạn mặn: 96.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 80.000...

TINH HOA Tình hình hạn mặn ở miền Tây đang vượt mốc lịch sử hồi năm 2016. Dự kiến sẽ có khoảng 80.000 ha cây...

CHƯƠNG 4 – “NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG MEKONG VĨ...

Vu Kim Hanh (Tác giả: Brian Eyler-Người dịch: Kiến Phước Nguyễn Tấn). Vẫn hơi dài, sorry các bạn, người dịch than: viết ra rồi, cắt, cắt...

CHƯƠNG 3-“NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG MEKONG VĨ ĐAI”

Vu Kim Hanh (Tác giả: Brian Eyler. Lược dịch: Kiến Phước Nguyễn Tấn) Ở chương này, tác giả bàn về lịch sử lâu đời của khu...

CHƯƠNG 2 – “NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG MEKONG VĨ...

Vu Kim Hanh (Tác giả: Brian Eyler-Người dịch: Kiến Phước Nguyễn Tấn). * Đành sorry bạn đọc vì quá dài (nhưng hay) Sau cuộc tìm lên thượng...

Việt Nam thất thủ chiến lược trên địa bàn sông Mekong

Ngô Thế Vinh 23-8-2019 Gửi Nhóm Bạn Cửu Long Dẫn nhập: Vậy mà đã 62 năm kể từ khi Liên Hiệp Quốc khai sinh Ủy Ban Sông...