Tuesday, October 3, 2023

Tag: Mẹ và em gái Hải khóc ngất

Ngẫm lại những oan sai từ vụ Hồ Duy Hải

Pháp Luật Thứ Hai, 16/2/2015 08:48 GMT+7 (PLO) - Sự kiện bị án Hồ Duy Hải được tạm hoãn thi hành án tử hình vào thời...