Tuesday, February 27, 2024

Tag: Lương Công Nhớ

CHẤN ĐỘNG: TIẾN SĨ LƯƠNG KHÔNG NHỚ KHÔNG CÓ TIỀN!

Trương Châu Hữu Danh Trả lời báo Dân Việt, giáo sư tiến sĩ nhà giáo nhân dân bí thư đảng ủy Lương Công Nhớ cho...