Saturday, September 30, 2023

Tag: Luật đất đai

VỤ TIÊN LÃNG VÀ SỰ AN TOÀN PHÁP LÝ 

Lý Xuân Hải Bài viết hay của 1 người bạn tôi hay đọc. FYI. ——- Đoàn Văn Vươn- Đỗ Hữu Ca- Luật Đất đai và phần xác-...

THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT: Vườn rau Lộc Hưng

ĐỖ THANH NHÂN Giới thiệu Tiếp theo bài “Thượng tôn pháp luật”(1), đã đưa ra 3 trường hợp “Biệt thự ca sỹ Mỹ Linh”, "Lăng mộ...