Wednesday, November 29, 2023

Tag: Lê Đạt

HỮU LOAN – GƯƠNG MẶT ĐẼO TỪ ĐÁ

Suốt 30 năm ông bị quản thúc tại thôn làng về tội “nhân văn giai phẩm”, đi thồ đá cũng là đi thồ trộm,...