Monday, October 2, 2023

Tag: Lan Tây

SIREP 5.7: HẢI CẢNH TRUNG QUỐC ÁP SÁT MỎ LAN TÂY

I. VỊ TRÍ TÀU SÂN BAY MỸ TẬP TRẬN Ở BIỂN ĐÔNG Đặng Sơn Duân Bản tin hôm nay sẽ điểm qua hai sự kiện quan...