Tuesday, April 23, 2024

Tag: Kinh tế tài chính

‘Cuội’ không chỉ một ‘chú’ mà tới… cả đàn!

VOA Trân Văn Lại thêm một bằng chứng cho thấy cam kết chống tham nhũng, phòng ngừa thất thoát công sản là hứa… cuội. *** Từ khi thuật...