Monday, October 2, 2023

Tag: Kim Chi Ton

TÔI NGHE !

Kim Chi Ton Nửa vòng trái đất vọng sang Mà nghe được cả tiếng vang động trời Rùng mình mặt đất chơi vơi Như cơn địa chẩn ở...