Thursday, December 7, 2023

Tag: KIỆN VƯỢT CẤP

VÌ SAO NGƯỜI DÂN PHẢI BUỘC LÒNG KHIẾU KIỆN VƯỢT CẤP?

Thảo Vy Để các hộ dân Thủ Thiêm không tiếp tục khiếu nại vượt cấp tại các cơ quan Trung ương, UBND TP.HCM vừa chỉ...