Tuesday, March 21, 2023

Tag: Jubilee Bank

Biển Đông: Tình hình Bãi Tư Chính tiếp tục căng thẳng

RFI Tại khu vực bãi Tư Chính, hôm nay 18/08/2019 các tàu Việt Nam tiếp tục đối đầu với nhóm tàu Trung Quốc, gồm tàu...