Tuesday, February 27, 2024

Tag: Han Sung-ok

Bi kịch của người phụ nữ Triều Tiên chết đói tại...

Lần cuối cùng người ta nhìn thấy Han Sung-ok là khi cô lựa lên đặt xuống mớ rau ở chợ Seoul, vài tuần trước...