Wednesday, November 29, 2023

Tag: Hải Vertu

Một lá chắn bảo vệ chúng ta bằng luật pháp hay...

LS Đặng Đình Mạnh 28-2-2017 Ông Đoàn Ngọc Hải, tức “Hải Vertu”, phó chủ tịch quận I. Nguồn: Kênh 14 Trong những ngày này, nhấn chìm tin...