Wednesday, November 29, 2023

Tag: Hải chiến Gạc Ma

TÓM TẮT HẢI CHIẾN GẠC MA 14-3-1988

Cù Tuấn Hải chiến Gạc Ma, Hải chiến Trường Sa hoặc Xung đột Trường Sa là sự kiện xung đột tại khu vực quần đảo...