Thursday, December 7, 2023

Tag: Hà Vận Thi (Denise Ho)

Tại Mỹ, Hoàng Chi Phong tố cáo ‘‘Nhà nước cảnh sát’’...

RFI-Trọng Thành Hai thủ lĩnh dân chủ Hồng Kông Hoàng Chi Phong (Joshua Wong) và Hà Vận Thi (Denise Ho) vừa có đợt vận động...