Saturday, April 20, 2024

Tag: Gorbachev

Gorbachev qua đời, Đảng và Nhà nước Việt Nam không thống...

Nhiều trang báo Nhà nước Việt Nam đưa tin ông Gorbachev qua đời với tiêu đề mang tính chỉ trích nhân vật này; thế...