Tuesday, April 23, 2024

Tag: General Colin Powell

Diễn văn của tướng Colin Powell

Nghĩa Bùi Posted bybuitopiaAugust 19, 2020August 19, 2020Posted inUncategorized Lời dịch giả: Đại tướng 4-sao Colin Powell từng là Tổng tham mưu trưởng (Chairman of the...