Thursday, December 7, 2023

Tag: GDP Việt Nam tăng 25

Sau tính lại, GDP Việt Nam tăng 25,4% là nhằm… ‘tranh’...

VNTB-Thảo Vy (VNTB) - Ở kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 tới đây, xem ra Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ đĩnh đạc phát...