Sunday, March 3, 2024

Tag: Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh

Lên tiếng cho Đồng Tâm Facebookers bị ‘mời’ làm việc, khởi...

BBC Facebooker Nguyễn Thúy Hạnh, chủ tài khoản Vietcombank quyên tiền phúng điếu cụ Kình bị phong tỏa hôm 17/1, bị công an 'mời '...