Saturday, March 2, 2024

Tag: Em Thập vợ TNLT Lưu Văn Vịnh

Chị ơi từ nay em sẽ cố gắng mạnh mẽ như...

Cô Mười Họ Lê  Khi biết tin được thăm gặp trở lại, tôi và em Sen, vợ anh Huỳnh Minh Tâm (án 9 năm tù)...

Đối mặt với lưu manh côn đồ trại 6 Nghệ An

NGUYỄN Kim Thanh Ngày 9/7/2019 tôi cùng em Trần Phương ra gặp các cơ quan ngoại giao của phái đoàn Liên Minh Châu Âu (EU)...