Saturday, March 2, 2024

Tag: Dương Tường

Dương Tường, người đưa các tác phẩm phương Tây đến với...

Cù Tuấn - Cù Tuấn dịch từ New York Times. Tóm tắt: Ông đã dịch các tác phẩm của Proust, Nabokov, Tolstoy và Emily Brontë sang...

DƯƠNG TƯỜNG – TÌNH KHÚC 24

Nguyen Pham Xuan (Điếu văn đọc tại lễ tang ngày 1/3/2023) Phạm Xuân Nguyên Thưa quý vị, Thưa tang quyến, Hôm nay-giờ này-ở đây chúng ta có mặt tiễn...