Thursday, April 18, 2024

Tag: doanh thu nhà máy in tiền

Nhà máy in tiền quốc gia bất ngờ báo lỗ sau...

VIETNAMFINANCE (VNF) - Nửa đầu năm 2019, Nhà máy in tiền quốc gia bất ngờ ghi nhận mức lỗ sau thuế 11,2 tỷ đồng. Trước...