Saturday, September 23, 2023

Tag: Đoàn Bảo Châu

Hồn nhiên như thằng điên

Đoàn Bảo Châu Anh Thành nói EVN có 27 triệu người dùng điện, chỉ có 19 người khiếu nại, phản ánh về giá điện tăng. Câu...