Thursday, March 23, 2023

Tag: Điếu Cày tuyệt thực

Tố Hữu và Điếu Cày

Vietinfo Năm sáu ngày mệt lử Vài ba hớp nước trong. Thuốc làm khuây mấy điếu Suy tính chuyện bao đồng. Vẫn không ngoài chuyện đói.. Đấy là mấy câu mở đầu trong bài...