Thursday, March 30, 2023

Tag: ĐB Đỗ Văn Đương

Nghị viên Đỗ Văn Đương và những phát biểu để đời

HIỆU MINH BLOG ĐB Đỗ Văn Đương. Ảnh; Internet Theo Wiki, Đại biểu Quốc hội Đỗ Văn Đương sinh năm 1960 tại làng Ngọc Lặc, xã...