Thursday, December 7, 2023

Tag: David R. Stilwell

Mỹ và Philippines bàn về Biển Đông trong đối thoại chiến...

VOA Viễn Đông Quan chức ngoại giao cũng như quốc phòng của Hoa Kỳ và Philippines mới tiến hành cuộc đối thoại chiến lược ở Manila,...