Thursday, December 7, 2023

Tag: đại gia Xuân Trường

TỪ BÁI ĐÍNH ĐẾN TAM CHÚC, VÀ…

Phạm Lưu Vũ (Chân dung đại gia Xuân Trường)   Năm 2014, Xuân Trường dùng Đại lễ Phật Đản quốc tế để quảng bá cho Bái...