Saturday, March 2, 2024

Tag: Công Ty Thăm Dò Khai Thác Dầu Khí PVEP

NHỚ TƯ CHÍNH THỜI TC-93 & PV-94

Nguyễn Quang Bô Mấy ngày nay Trung Quốc cho tàu”Haiyang Dizhi-08” ngang nhiên thu nổ địa chấn tìm kiếm dầu khí tại khu vực bãi...