Thursday, December 7, 2023

Tag: CÔNG LÝ CHO TRƯƠNG DUY NHẤT

CÔNG LÝ CHO TRƯƠNG DUY NHẤT

Lê Công Định Hôm nay, ngày 9/3/2020, vụ án Trương Duy Nhất được đưa ra xét xử sơ thẩm tại Tòa án Nhân dân TP...