Thursday, April 18, 2024

Tag: (CIVICUS)

COVID-19: Các tổ chức nhân quyền quốc tế lo ngại lạm...

RFA Liên minh Các Tổ chức Xã hội Dân sự Toàn cầu (CIVICUS) có trụ sở tại Nam Phi, với 9.000 thành viên trên toàn thế...