Thursday, December 7, 2023

Tag: Chung con

Nguyễn Đức Chung bị phế, khi nào đến lượt Huỳnh Đức...

TIẾNG DÂN Thu Hà 17-8-2020 Câu chuyện về Nguyễn Đức Chung xem như “cái kết được biết trước”. Nó như quả tên lửa, phóng nhờ bệ...

Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội “ngã ngựa”?

TIẾNG DÂN Lê Văn Đoành 14-7-2020 Nguyễn Đức Chung tức Chung “con” sinh ngày 3/8/1967, quê quán Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương. Chung vào Đảng Cộng...

Con đường chạy tội của Nguyễn Đức Chung

BÁO TIẾNG DÂN 16/08/2019 LTS: Chúng tôi có nhận được bài viết sau đây, liên quan đến chuyện đấu đá giữa các phe phái trong nội...