Tuesday, September 27, 2022

Tag: Chavez

SỰ THỰC VỀ VENEZUELA

TỪ THỨC Trên mạng, nhiều facebooks và websites loan tin các dân biểu phe Maduro đã trở lại quốc hội, bầu JUAN GUAIDO làm tổng...