Wednesday, November 29, 2023

Tag: biểu tình

Bãi Tư Chính: làm thế nào để dân không quay lưng...

VNTB Nguyễn Hiền (VNTB) - Câu chuyện lịch sử dựng nước và giữ nước từ ngàn xưa đều dựa vào sự nhất thống của nhân dân,...

Hong Kong sẵn sàng cho những cuộc biểu tình ôn hòa...

RFA Thêm những cuộc biểu tình khác nữa đang được chuẩn bị diễn ra trong tuần này sau khi hằng trăm ngàn người Hong Kong...

MÙI VỊ QUEN THUỘC

Tuấn Khanh / RFA (RFA) Trong những câu chuyện về Hồng Kông, có những điều thật đáng chú ý. Đó là những câu chuyện kể...

Công an giải tán cuộc biểu tình chống Trung Quốc của...

RFA Lực lượng công an xuất hiện và yêu cầu nhóm 10 nhà hoạt động thuộc nhóm NO-U biểu tình trước Đại sứ Quán Trung...

Bãi Tư Chính: Không thấy có biểu tình phản đối Trung...

BBC Một nhà hoạt động nói với BBC rằng người dân không xuống đường lần này vì "cảm thấy lòng yêu nước của họ đã...