Thursday, December 7, 2023

Tag: Bệnh nghiện vùng cao là có thật.

Bệnh nghiện vùng cao là có thật.

THẢO DÂN Mình hiếm khi nằm mộng. Vậy mà hôm bữa vừa đi vùng cao với nó về, đêm hôm sau đã mơ hai đứa...