Thursday, December 7, 2023

Tag: BBC Tiếng Việt

Biển Đông: Việc trao cờ cho ngư dân ‘bám biển’ tác...

Ben Ngô BBC Tiếng Việt Một luật sư nói việc trao cờ cho ngư dân bám biển ''cần nhưng trong tình hình hiện nay thì...

Đài tiếng Việt nào khuynh đảo trên Facebook

VOA Nguyễn Hùng Nửa đầu năm 2019 đã qua đi và đây là lúc thích hợp để nhìn lại xem đài tiếng Việt nào truyền tin...