Wednesday, December 6, 2023

Tag: Bạch Cúc Homestay

BẠCH CÚC HOMESTAY – BẢNG HIỆU XẤU HOẮC

Bạch Cúc Cơn mưa sáng nay làm lòng tôi dịu vợi, tôi bỗng thấy nhớ Sài Gòn da diết... Nhớ Sài Gòn với hàng trăm quán...