Wednesday, November 29, 2023

Tag: bà Thái Anh Văn ở Đại học Columbia

Bài phát biểu của bà Thái Anh Văn ở Đại học...

Cư Sỹ Tuệ Minh "Trên đường đến Đại học Columbia, tôi thấy hàng chục người biểu tình, ở một nước Mỹ dân chủ, đã tự...