Tuesday, February 27, 2024

Tag: ba người khác

Một lịch sử hãi hùng bị giấu kín và phanh phui

Nguyễn Thông Bây giờ, thời buổi này, nếu nhắc tới cụm từ “cải cách ruộng đất”, lứa U50, thậm chí U60 trở lại đây hầu...

Hình ảnh mẹ và ngoại tôi trong cải cách ruộng đất

Trần Tuấn Năm 2006, vừa có trong tay cuốn tiểu thuyết “Ba Người Khác” của Tô Hoài, chưa kịp đọc tôi đã vội cầm chạy...