Wednesday, November 29, 2023

Tag: Bà Bùi Thị Nối

Đằng sau những phiên tòa

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 17/09/2020 Tôi bị ám ảnh, bởi ánh mắt vô hồn của những người nông dân trong phiên tòa Đồng Tâm. Hình ảnh...

Bà Bùi Thị Nối

Đặng Đình Mạnh 8-9-2020 Đến phần xét hỏi bà Bùi Thị Nối, rút kinh nghiệm ở phần thủ tục khi chứng kiến những hành vi “vô...